Forbrukslån med medsøker/kausjonist

Mange har fra tid til annen behov for økonomisk hjelp, og i slike tilfeller kan et forbrukslån være et godt hjelpemiddel. Forbrukslån er noe de fleste norske banker tilbyr, inkludert Helgeland Sparebank, hsb.no. Med et forbrukslån får man mulighet til å låne penger uten sikkerhet, noe som er midt i blinken om man ikke har selveid bolig.

Man må imidlertid søke og deretter få innvilget forbrukslånet, noe som blant annet involverer en kredittsjekk. Dersom banken ser at man ikke har god betalingsevne, for eksempel på grunn av lav inntekt, vil dette gi en lav kredittscore og sannsynligvis avslag på lånesøknaden. Det er imidlertid fortsatt mulig å få lån hos banken dersom man har en medlåntaker.

Søk lån sammen med noen

Ifølge Store norske leksikon er en medlåntaker noen man tar opp et lån sammen med. Man er da selv hovedlåntaker, mens den andre personen er medlåntaker. Husk at medlåntaker sammen med hovedlåntaker er solidarisk ansvarlig for at lånet blir betjent, og derfor må betale ned på lånet dersom man ikke klarer det selv.

Man bør derfor tenke seg nøye om før man ber noen stille som medlåntaker, slik at vedkommende ikke havner i økonomisk uføre på grunn av at man selv slurver med betalingene. Ellers kan det å ha en medlåntaker være en flott måte å gi långiver, banken, ekstra sikkerhet. Sjansen for at man får lån øker derfor med en medlåntaker.

Hvem kan være medlåntaker?

Dette kan man egentlig bestemme selv. Det vanligste er nok at foreldre stiller som medlåntakere, for eksempel i forbindelse med at barnet skal få sitt første boliglån. Det er imidlertid også mulig at foreldre stiller som medlåntakere, eller kausjonist som det også heter, i forbindelse med forbrukslån. Har man behov for et forbrukslån, kan man derfor høre med foreldrene.

Det er også mulig at en ektefelle eller samboer stiller som kausjonist, noe som kan være praktisk dersom man søker om forbrukslån til å pusse opp et felles bad, kjøkken eller soverom. Det er til og med mulig at venner stiller som medlåntakere, så her er mulighetene mange. Man bør forhøre seg litt rundt!

Krav til medlåntaker

For at sannsynligheten for at man får lån skal øke med å ha en medlåntaker, er det naturligvis nødvendig at vedkommende kan vise til inntekt og betalingsevne. Jo bedre betalingsevne medlåntaker har, jo større sjanse har man for å kunne innvilget et lån. Medlåntaker må som regel også ha en viss alder, for eksempel 25 år, og være norsk.

Det er viktig at medlåntaker er klar over risikoen det innebærer å være medansvarlig for betjening av lånet. Hvis man plutselig mister jobben og står uten inntekt, kan medlåntaker risikere å måtte betale ned på lånet helt alene. Man bør derfor diskutere dette nøye på forhånd, slik at man har en plan om noe uforutsett skulle skje.

Hvem skal benytte seg av rentefradrag?

Med to parter som er ansvarlige for lånet, kan man lure på hvem som skal benytte seg av rentefradrag. Ifølge DnB Nyheter vil man ikke kunne dra nytte av et inntektsfradrag på f.eks. 50 000 kroner i renteutgifter før man har en årlig inntekt på minst 200 000 kroner. I slike tilfeller bør heller medlåntaker benytte rentefradraget.

Man bør derfor se nøye på hver av partenes økonomiske situasjon før man bestemmer hvordan fradragsmulighetene skal fordeles. Man kan gjerne forhøre seg med en økonomisk rådgiver dersom man er usikker på disse reglene, slik at man får profesjonell hjelp. Man kan få et greit skattelette dersom man har rentefradrag, noe som selvfølgelig er gunstig for økonomien.

Konklusjon

  • Søker man lån sammen med noen øker sjansen for å få innvilget lånet
  • Medlåntaker kan også brukes på forbrukslån
  • Både familie, samboer/ektefelle og venner kan fungere som medlåntakere

Dersom man sliter med å få innvilget lån på egen hånd, kan det i mange tilfeller hjelpe å ha en medlåntaker eller kausjonist. Medlåntaker vil sammen med hovedlåntaker være ansvarlig for å betjene lånet. Klarer man ikke betjene lånet selv, må medlåntaker betale. Man kan for eksempel be foreldre om hjelp om man trenger en medlåntaker.