Forbrukslån som økonomisk buffer

De fleste har en eller annen form for lån, av større eller mindre beløp. DNB nyheter melder at nordmenn har nesten 180 milliarder i usikret gjeld. Dette omfatter både smålån og forbrukslån, der lånekunden ikke stiller sikkerhet for lånepengene, annet enn fast lønn og ryddig økonomi. En slik finansieringsordning kan lønne seg om det oppstår en uforutsett utgift. Eventuelt dersom du ønsker å ha en buffer til akkurat dette formålet. Hva du bruker pengene på er opp til deg.

Økonomisk buffer

Å ha en sum stående på konto er et mål de fleste har. Ikke alle oppnår dette med oppsparte midler, og i så tilfelle kan bufferen bestå av lånte penger. Renten på å ha dem stående på konto er så og si null. Dette er jo derimot ikke poenget med bufferen heller. Det er tryggheten i å vite at du kan betjene en uforutsett utgift som til syvende og sist teller. Husk bare at lånte penger har sin pris.

Lånte penger skal betales tilbake. Dette med renter som overstiger både boliglånet og billånet. I forbindelse med forbrukslånet stilles ingen krav til sikkerhet i personlig eiendel. Dette gir igjen økt risiko for låneutsteder. Denne risikoen må du betale for i form av høyere renter og kortere nedbetalingstid. Imidlertid er det både raskt og enkelt å få innvilget et slikt lån. Det er heller ingen som stiller spørsmål til hva pengene skal brukes til. Det stilles ingen ytterligere krav fra bankens side, annet enn minsteinntekt.

 • Lån penger til økonomisk buffer
 • Forbrukslån for romsligere økonomi
 • Usikret lån til uforutsette utgifter

Hvem kan få forbrukslån

I teorien kan alle myndige personer med norsk statsborgerskap få et forbukslån. Dette så lenge du ikke har betalingsanmerkninger. Det stilles dog krav til inntekt og at du har økonomisk kapasitet til å betjene et slikt lån. Låneutsteder tar utgangspunkt i lønn og eventuell annen gjeld du måtte ha. Dette for å se hvor stor andel av lønnen din gjelden utgjør. Per 2020 sier låneforskriftene at samlet gjeld skal ikke være større enn fem ganger inntekten din.

Selv om du oppfyller bankens krav for å få et lån til forbruk må du også stille krav til deg selv. Kanskje kan det være lønnsomt å også stille seg selv spørsmål. Hvordan skal du betjene et lån om du ikke klarer å spare opp en buffer. Det kreves disiplin og en svært ryddig økonomi for å betjene ethvert lån. Et rykende ferskt kort i lommen kan være fristende å bruke. Her gjelder det å ha standhaftighet og avstå fra fristelser.

Lånegrenser

Vi har klare låneforskrifter i Norge som bankene er forpliktet å følge. Per i dag kan du låne mellom 5 000 og 600 000 kroner uten sikkerhet. I 2019 ble det satt strengere krav relatert til søkers inntektsnivå. Denne regelen beskytter ikke bare bankene, men også låntakeren. Konsekvensen av strengere tiltak er at det kan være vanskeligere å få innvilget lånesøknaden. Er det ubalanse i lånesum sett mot inntekt, er det stor sannsynlighet for at du får avslag på lånet.

 • Du kan låne mellom 5 000 og 600 000 kroner
 • Det stilles krav til inntekt og ryddig økonomi
 • For å få lån til forbruk kreves det at du er myndig, har fast inntekt og ingen betalingsanmerkninger
 • Det kreves disiplin for å betjene et lån
 • Du må oppfylle bankens krav, men still også krav til deg selv

Det er viktig å ikke påføre seg selv gjeld en vil ha vanskeligheter med å betjene. Regnestykket bør med andre ord gå opp til din fordel. Sørg for å betale alle avdrag i tide. Klarer du å betale mer enn fastsatt avdrag, er dette er stor fordel. Slik betaler du mindre i renter. Prøv å legge penger til side for å bygge opp en buffer med opptjente penger. Da er du på rett vei mot økonomisk romslighet.

Kredittkort eller lån til forbruk

Kanskje du lurer på om det lønner seg med kredittkort eller forbrukslån. Svaret er svært individuelt og avhenger av flere faktorer. Det kommer an på hva pengene skal brukes til og hvor raskt du kan betale tilbake. Dersom noe uforutsett oppstår, kan et kredittkort være løsningen. Imidlertid gjelder det kun dersom du ser at du kan betale tilbake før rentene begynner å løpe. Rentene begynner som oftest å løpe etter 45 dager. Jo raskere du betaler tilbake, dess rimeligere blir sluttregningen.

Med lån til forbruk har du lenger nedbetalingstid enn med et kredittkort. Dessuten vil du ha faste månedlige beløp spesielt tilpasset din lommebok. Dette gir en fleksibilitet et kredittkort ikke gir. Rentesatsen er også lavere enn på et kort. Bakdelen er at du må betale et etableringsgebyr. Dette gjelder ikke for kredittkort. Sett gjerne opp en liste med fordeler og ulemper på begge deler. Sammenlign deretter disse for å finne ut hva som lønner seg for akkurat deg og din økonomi.

Hva slags opplysninger sjekker bankene

Bankene går grundig til verks før de utsteder et lån. Først gjør de en innledende vurdering basert på dine opplysninger om gjeld, utgifter og lån. Ser de muligheten for å utstede lån, vil de bruke et kredittopplysningsbyrå for å gjøre en kredittsjekk på deg. Her vil de få full likningshistorikk med oversikt over samlet gjeld, samt inntekt de siste månedene eller årene. Her vil de også se om du har betalingsanmerkninger eller andre heftelser som kan påvirke betjeningsevnen din.

Søknadsprosessen

I dag er søknadsprosessen automatisert, og derfor både rask og enkel. Først og fremst lønner det seg å starte med en sammenligning av tilbudene som finnes. Her finnes gode nettsider som har gjort jobben for deg. De lister her opp viktige detaljer som renter, vilkår og betingelser for å få innvilget et lån. Alle disse faktorene kan variere fra bank til bank, og må tas i betraktning når du skal søke lån. Bruk gjerne en lånekalkulator for en estimering.

 • Sammenlign tilbudene som finnes på markedet
 • Bruk lånekalkulator for en estimering

Tenk deg godt om

Før enhver handling gjelder det å tenke seg godt om. Dette gjelder spesielt når du skal ta opp gjeld, enten det er kredittkort, smålån, boliglån eller forbrukslån. Gjør forundersøkelser, sett opp regnestykker og få struktur på privatøkonomien. Er det noe som må styres med jernhånd, så er det akkurat den. Sørg for at du kan betjene lånet. Vurder nøye om det lønner seg å ha en buffer med lånte penger eller om det lønner seg å vente på egne midler.

Forbrukslån med medsøker/kausjonist

Mange har fra tid til annen behov for økonomisk hjelp, og i slike tilfeller kan et forbrukslån være et godt hjelpemiddel. Forbrukslån er noe de fleste norske banker tilbyr, inkludert Helgeland Sparebank, hsb.no. Med et forbrukslån får man mulighet til å låne penger uten sikkerhet, noe som er midt i blinken om man ikke har selveid bolig.

Man må imidlertid søke og deretter få innvilget forbrukslånet, noe som blant annet involverer en kredittsjekk. Dersom banken ser at man ikke har god betalingsevne, for eksempel på grunn av lav inntekt, vil dette gi en lav kredittscore og sannsynligvis avslag på lånesøknaden. Det er imidlertid fortsatt mulig å få lån hos banken dersom man har en medlåntaker.

Søk lån sammen med noen

Ifølge Store norske leksikon er en medlåntaker noen man tar opp et lån sammen med. Man er da selv hovedlåntaker, mens den andre personen er medlåntaker. Husk at medlåntaker sammen med hovedlåntaker er solidarisk ansvarlig for at lånet blir betjent, og derfor må betale ned på lånet dersom man ikke klarer det selv.

Man bør derfor tenke seg nøye om før man ber noen stille som medlåntaker, slik at vedkommende ikke havner i økonomisk uføre på grunn av at man selv slurver med betalingene. Ellers kan det å ha en medlåntaker være en flott måte å gi långiver, banken, ekstra sikkerhet. Sjansen for at man får lån øker derfor med en medlåntaker.

Hvem kan være medlåntaker?

Dette kan man egentlig bestemme selv. Det vanligste er nok at foreldre stiller som medlåntakere, for eksempel i forbindelse med at barnet skal få sitt første boliglån. Det er imidlertid også mulig at foreldre stiller som medlåntakere, eller kausjonist som det også heter, i forbindelse med forbrukslån. Har man behov for et forbrukslån, kan man derfor høre med foreldrene.

Det er også mulig at en ektefelle eller samboer stiller som kausjonist, noe som kan være praktisk dersom man søker om forbrukslån til å pusse opp et felles bad, kjøkken eller soverom. Det er til og med mulig at venner stiller som medlåntakere, så her er mulighetene mange. Man bør forhøre seg litt rundt!

Krav til medlåntaker

For at sannsynligheten for at man får lån skal øke med å ha en medlåntaker, er det naturligvis nødvendig at vedkommende kan vise til inntekt og betalingsevne. Jo bedre betalingsevne medlåntaker har, jo større sjanse har man for å kunne innvilget et lån. Medlåntaker må som regel også ha en viss alder, for eksempel 25 år, og være norsk.

Det er viktig at medlåntaker er klar over risikoen det innebærer å være medansvarlig for betjening av lånet. Hvis man plutselig mister jobben og står uten inntekt, kan medlåntaker risikere å måtte betale ned på lånet helt alene. Man bør derfor diskutere dette nøye på forhånd, slik at man har en plan om noe uforutsett skulle skje.

Hvem skal benytte seg av rentefradrag?

Med to parter som er ansvarlige for lånet, kan man lure på hvem som skal benytte seg av rentefradrag. Ifølge DnB Nyheter vil man ikke kunne dra nytte av et inntektsfradrag på f.eks. 50 000 kroner i renteutgifter før man har en årlig inntekt på minst 200 000 kroner. I slike tilfeller bør heller medlåntaker benytte rentefradraget.

Man bør derfor se nøye på hver av partenes økonomiske situasjon før man bestemmer hvordan fradragsmulighetene skal fordeles. Man kan gjerne forhøre seg med en økonomisk rådgiver dersom man er usikker på disse reglene, slik at man får profesjonell hjelp. Man kan få et greit skattelette dersom man har rentefradrag, noe som selvfølgelig er gunstig for økonomien.

Konklusjon

 • Søker man lån sammen med noen øker sjansen for å få innvilget lånet
 • Medlåntaker kan også brukes på forbrukslån
 • Både familie, samboer/ektefelle og venner kan fungere som medlåntakere

Dersom man sliter med å få innvilget lån på egen hånd, kan det i mange tilfeller hjelpe å ha en medlåntaker eller kausjonist. Medlåntaker vil sammen med hovedlåntaker være ansvarlig for å betjene lånet. Klarer man ikke betjene lånet selv, må medlåntaker betale. Man kan for eksempel be foreldre om hjelp om man trenger en medlåntaker.

Derfor bør du søke lån flere steder før du bestemmer deg

Det er flere ting å tenke på når du skal søke lån. Blant annet må du vite hvor dyrt det kommer til å bli totalt. Hvor mye du må betale i renter, gebyrer og hvor lenge du må betale spiller inn på den totale kostnaden. Men det er ikke slik at alle banker opererer med samme rente og gebyrer. Derfor vil det alltid lønne seg å søke flere steder før du bestemmer deg.

Hvorfor lønner det seg å søke flere steder?

La oss ta et praktisk eksempel: Et lån på 10 000 kroner kan komme til å koste rett over 16 000 kroner med en effektiv rente på 28 % over fem år. Går du ned til nedbetaling på 1 år, vil det samme lånet koste 12 000 kroner.

Dette eksempelet er bare hva du kan få tilbud om hos én bank. En annen bank kan kanskje tilby det samme lånet til en lavere kostnad, fordi de krever mindre renter. Det er derfor lønnsomt å sammenligne flere tilbud før du søker. Send inn akkurat samme søknad til flere banker. Hvilke kriterier bankene ser på når de behandler en søknad kan variere. Selv om en bank gir avslag på et lån, kan en annen bank innvilge det samme lånet, eller et høyere.

Bankenes ulike kriterier

Mens noen billigbanker kun ser på inntekt og betjeningsmuligheter, vurderer andre banker ut ifra andre kriterier. Når du søker om lån vil det bli foretatt en kredittvurdering av deg som søker og eventuelle medsøkere. Dette sier noe om hvor stor risiko du utgjør for bankene. I tillegg ser noen banker på andre faktorer, som for eksempel statsborgerskap og om du er selvstendig næringsdrivende. Det er ikke alltid påkrevd å være norsk statsborger for å få lån i Norge, men du må ha skattbar inntekt.

Det settes ulike kriterier rundt hvor gammel du er og hvor mye du tjener. De fleste forbruksbankene i Norge har en minstealder på 23 år og 200 000 kroner i årlig inntekt. Det er ikke lov å låne ut mer enn det som tilsvarer fem ganger en husstands årlige inntekt. Hvor mye du har i gjeld fra før vil også påvirke hvor mye du kan få i nytt lån.

Søke flere steder

Det finnes flere måter å søke lån flere steder på. Du kan velge å søke lån i alle bankene som tilbyr lånet du ønsker. Eller så kan du benytte deg av en anbudsside for lånesøknader. Forskjellen på disse to metodene er i grunn kun tiden det tar å søke. Når du selv sender inn flere søknader til flere banker, vil det ta lengre tid. Det går raskere å sende kun én søknad som blir distribuert videre til alle bankene anbudssiden samarbeider med.

Ved å søke lån flere steder øker du sjansene dine for å få innvilget lån. Bankene vurderer individuelt, samt at du øker sjansene for å få et tilbud med lav rente og en grei nedbetalingstid. Hvor mye du må betale ekstra i gebyrer kommer i tillegg. Dette varierer fra tilbud til tilbud. Et forbrukslån vil for eksempel kun bestå av renter og avdrag hver måned, mens et billån vil bestå av renter, avdrag og administrasjonsgebyrer. Hvor mye du må betale i gebyr varierer fra bank til bank.

Lån i krisetider

Krisetider kan defineres som veldig mye forskjellig, og hva som oppleves som en krise er individuelt. Ved bortfall av inntekter og fortsatt faste utgifter, kan du søke om kriselån for å komme deg gjennom denne perioden. Det er som oftest bedrifter og næringer som benytter seg av slike lån. Hvis privatpersoner opplever bortfall av inntekter kan de i flere tilfeller reforhandle lånevilkår, og komme fram til en god løsning med banken. Bankene er aldri tjent med at personer ikke kan betjene lånene sine.

Ikke kun for privatpersoner

Selv om det er private lån som markedsføres mest, og er mest synlig på bankenes side, er det mulig for næringer å søke lån også. Det er ikke kun privatpersoner som har behov for å låne penger. For eksempel også fotballklubber må ta opp lån. Lån til bedrifter og næringer, som for eksempel fotballen, brukes ofte enten til oppstart eller til å sørge for overlevelse under en tøff periode. Nå senest under corona-pandemien var flere bedrifter og klubber nødt til å låne penger for å kunne holde seg flytende.

Hvor mye hver enkelt person eller bedrift kan få låne avhenger av ens samlede inntekt og likviditet, altså ens evne til å betale. Regelen om ikke en høyere gjeld enn fem ganger årsinntekt gjelder kun for privatpersoner. Søker du sammen med noen vil deres samlede inntekt gjelde. For bedrifter er reglene noe annerledes. Her avhenger hvor mye du kan låne av hvor mye lån du kan forvente å kunne betjene over lenger tid. Det skal også tas høyde for renteendringer når det innvilges lån.

Hvordan sammenligne lånetilbud

Når du sender søknad til flere banker, vil du i de fleste tilfeller få flere ulike tilbud. Hva som vil være det mest lønnsomme for hver enkelt avhenger av flere faktorer:

 • Hvor mye du må betale i måneden
 • Hvor høye renter du ender opp med
 • Hvor lenge du må betale på lånet

En tommelfingerregel er at du alltid tjener på å ha lav rente og kort nedbetalingstid. Renter betaler du i tillegg til det du har lånt. Hvor lenge du betaler avgjør hvor mye du ekstra du må betale.

Sammenlign refinansieringsmuligheter også

Mange søker lån for å refinansiere gjeld de har fra før. Når du skal refinansiere er det flere ting å tenke over. Også her lønner det seg å søke flere steder. Skal du refinansiere ved å samle flere lån og kreditter til et større lån, må du også se på hvor mye det koster i dag, i forhold til hva det vil koste med det nye lånet. Som regel vil du kunne spare mye på å samle lån, men det avhenger av dagens rentenivå og nedbetalingsplan.

Du kan spare mye penger!

Ved å søke flere lån gir du flere banker muligheten til å komme med sine tilbud. Du står fritt til å velge det tilbudet du føler er det beste. Du øker også sjansene dine til å få et lånetilbud når du søker flere steder. Alt i alt lønner det seg å søke flere steder, for å øke sjansene dine for å få et godt lånetilbud.